Exit strategie

Wat is een exit strategie
Een exit strategie is de manier waarop afscheid genomen wordt van een onderneming, het doel is om hierbij een zo optimaal mogelijk rendement te behalen. Een voorbeeld van een exit is het verkopen van de aandelen of een gedeelte hiervan.

Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf gefuseerd wordt met een ander bedrijf of zelfs volledig overgenomen wordt. Management Buy-In is ook een optie om zelf een stapje terug te doen. Er zijn dus verschillende mogelijkheden hoe een exit gemaakt kan worden, het is de kunst om voor elke mogelijkheid de juiste strategie toe te passen om het optimale rendement te behalen.

Waarom een exit
Een exit kan verschillende redenen hebben. Je bent klaar voor een nieuwe stap, wilt gaan rentenieren of bent van plan met pensioen te gaan.
Tegenvallende resultaten kunnen ook een reden zijn om uw bedrijf te willen verkopen, het doel is dan de verliezen zo ver als kan te beperken. Het tegenovergestelde hiervan is je onderneming op het hoogte punt te verkopen om zo veel mogelijk winst te maken.

Om een goede exit te maken is een duidelijke exit strategie nodig.

Belangrijke factoren
Een aantal belangrijke factoren voor een goede exit zijn: de complexiteit van je onderneming, je omzet en de winst die je maakt.
De omzet en nog meer de winst van je bedrijf zijn belangrijke cijfers en indicatoren. In de ideale situatie heeft het bedrijf stabiele terugkerende periodieke inkomsten, dit bied zekerheid voor kopers. Uiteraard is het van belang of het bedrijf ook jaarlijkse groei kan realiseren.
De complexiteit en structuur van het bedrijf hebben invloed over het overname proces.

Onze rol
Optimize Finance helpt u met het optimaliseren van de zakelijke belangen en de consequenties die het privé voor u als DGA met zich meebrengt. Dit doen we doormiddel van het opstellen van een optimale financiële planning. We brengen in kaart of er in de toekomst nog zakelijke inkomsten zullen zijn of er helemaal gestopt wordt met werken. Als er (veel) vermogen privé vrijkomt kan hier veel belasting over gerekend worden. Optimize Finance biedt een adviserende rol bij het zo optimaal mogelijk construeren van de overdracht.

Bedrijfswaardering
Bij een exit door verkoop van het bedrijf moet de bedrijfswaarde worden vastgesteld, dit wordt bepaald door de toekomstige financiële resultaten en het risico dat hieraan vasthangt. Hiervoor is een bedrijfseconomische analyse vereist en wordt er een risicoprofiel van uw bedrijf opgesteld. Wij hanteren onder andere de meest gebruikte en realistische manier genaamd de Discounted Cash Flow. Voor deze methode is grondige bedrijfskennis vereist en wordt er uitgegaan van de toekomstige vrije geldstromen.