Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering
De bedrijfswaarde wordt bepaald door de toekomstige financiële resultaten en het risico dat hiermee samenhangt. Om de toekomstverwachtingen zo goed mogelijk te beoordelen, is een scherpe bedrijfseconomische analyse nodig en een beoordeling van het risicoprofiel van een bedrijf. Het vaststellen van de waarde van een onderneming, een bedrijfswaardering, komt met name aan de orde bij de koop en verkoop van ondernemingen.

Belang juiste waardebepaling
Er zijn verschillende manieren om de waarde van ondernemingen te bepalen. Echter, niet elke methode is even nauwkeurig met als mogelijk gevolg een te lage waardebepaling, die kan leiden tot een te lage verkoopprijs. Of juist een te hoge waardebepaling, die kan leiden tot een te hoge prijs, waardoor een potentiële koper de onderhandelingen afbreekt.

Wij hanteren één van de meest gebruikte en meest realistische waardebepalingsmethodes: de Discounted Cash Flow methode (DCF). Deze methode gaat uit van de veronderstelling dat de waarde van een onderneming bepaald wordt door de toekomstige vrije geldstromen. Deze aanpak vereist grondige kennis van het bedrijf en de omstandigheden waarin het opereert.