Bedrijfsfinanciering

Zoek je bedrijfsfinanciering maar zie je door het enorme aanbod van financieringsvormen en aanbieders de zogenaamde bomen in het bos niet meer? Dan ben je niet de enige. Afgelopen jaren zijn er veel verschillende vormen van bedrijfsfinancieringen bijgekomen. Elk daarvan heeft zijn eigen voor- en nadelen, waardoor het zaak is deze goed met elkaar te vergelijken.

De rol van de banken en andere geldverstrekkers is aanzienlijk veranderd. Doordat er een lange tijd is geweest waarin het erg lastig bleek te zijn voor het MKB om financiering te vinden, zijn er vele nieuwe aanbieders gekomen die inspelen op de vraag.  Nieuwe aanbieders zijn opgestaan en vanuit het buitenland zijn er nieuwe toetreders op de Nederlandse markt gekomen. Inmiddels is er weer geld genoeg. Je moet het alleen wel weten te vinden, want er zijn grote verschillen tussen alle bedrijfsfinancieringen.

Verdiepende informatie bij bedrijfsfinanciering:

 • Rekening Courant Krediet
 • Financial lease
 • Bedrijfshypotheek en vastgoedfinanciering
 • Bedrijfsmiddelen
 • Factoring
 • Grootfinanciering incl. overname financiering

Rekening courant krediet

Een rekening courant krediet is een zakelijk krediet met een vrij opneembaar bedrag. Hiermee kun je rood staan op je betaalrekening. Binnen de afgesproken limiet kun je geld opnemen en bijstorten wanneer je dat wilt. De extra financiële ruimte gebruik je bijvoorbeeld om te investeren in voorraden, inventaris en debiteuren.

Financial lease

Financiële leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker (lessor) enkel juridisch eigenaar blijft terwijl het volledige economisch eigendom overgaat op de kredietnemer (lessee). De kredietnemer loopt daarom dus wel het risico van waardevermindering

Financial lease wordt merendeel gebruikt voor de financiering van bedrijfsauto’s. Als de behoefte voor financiering van andere bedrijfs gerelateerde zaken wenselijk is, kun je beter de financiering van bedrijfsmiddelen gebruiken. Zie hier voorbij het onderdeel bedrijfsmiddelen financiering.

Bedrijfshypotheken en vastgoed financiering

 • Een bedrijfshypotheek is een zakelijke lening die is afgestemd op het kopen of verbouwen van een bedrijfspand.
 • Een bedrijfshypotheek heeft meestal een looptijd van ongeveer 25 jaar. In sommige gevallen is dat korter. Bij verbouwingen geldt een looptijd van ongeveer 10 jaar. De looptijd hangt deels af van de mate waarin de investering kan worden afgeschreven.

Bedrijfsmiddelen

 • Financial lease
 • Operational Lease
 • Sale & leaseback (kapitaal vrij maken)
 • Gebruikt en nieuw
 • Starters en bestaande ondernemers
 • Internationaal, wanneer er een Nederlandse entiteit bestaat
 • mogelijkheid van voorfinanciering van de BTW

Factoring

 • Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. U verkoopt uw openstaande facturen, waarna het factuurbedrag direct overgemaakt naar uw rekening. Hierdoor omzeilt u lange betaaltermijnen van debiteuren waardoor factoring zeer geschikt is voor groeiende organisaties met behoefte aan meer werkkapitaal.
 • Sneller liquiditeit
 • Minder risico op uw facturen
 • Betere planning van uw liquiditeit

Er zijn verschillende factoring soorten, incl. full service factoring  incl. uw debiteurenrisico  én debiteurenbeheer.

Grootfinanciering

Voor structurele bedrijfsfinanciering, die niet in de andere financieringsvormen onder te brengen is, bieden wij de begeleiding voor ‘grootfinanciering’ aan. Dit is maatwerk advisering en vormt de juiste begeleiding om te komen tot de realisatie van ‘project’.