Optimize Finance | Bedrijfsadvisering

Strategische vraagstukken & organisatievraagstukken
Ondernemen wordt steeds complexer en nog meer ‘topsport’ dan het al was. Het is niet meer mogelijk alleen te volstaan met het vasthouden aan bestaande methodes. De informatiestroom groeit exponentieel. Informatie wordt nog meer het sleutelwoord in ondernemerschap. Met als kernwoord: verbinden!

Ondernemers helpen bij het uitzetten van de koers voor de (middel)lange termijn. Samen (strategische) opties bedenken, afwegen en doorrekenen: Investeren? Overnemen? Verkoop?  …….
Wij adviseren en begeleiden bij het maken van de juiste keuze en het scheppen van de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering. Nu én in de toekomst.

Business modelling en Alignment
Business Alignment filosofie
Het gedachtegoed waaruit Optimize Finance| Bedrijfsadvisering haar strategische dienstverlening heeft opgebouwd, heeft betrekking op het voortdurend balanceren tussen de diverse stakeholders van uw organisatie. Met daarbij het streven om te blijven bouwen aan het bestaansrecht van uw organisatie in een complexe omgeving met veranderende eisen en wensen. Dat vereist inzicht en aandacht voor de verbinding met alle stakeholders.

De kern van de Business Alignment filosofie wordt gevormd door het werken aan de samenhang en continue verbetering van de verbinding tussen de 3 essentiële stakeholders (klanten, medewerkers en leveranciers) die organisaties succesvol maken.

Business modelling
Eén van de instrumenten die wij binnen Optimize Finance | bedrijfsadvisering hanteren, is het Business Model Canvas. Dit model beschrijft kort en krachtig hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het analyseert de vier hoofdgebieden van een onderneming: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid.

Onze diensten

Aan de keukentafel

Ondernemen in het MKB is vaak een eenzaam bestaan. Bekend is de uitspraak: ‘Lonely at the top!’ Alle beleidsbeslissingen rusten namelijk op de schouders van u als ondernemer. Ondernemen is uiteraard ook vooruitkijken en ontwikkelingen in uw eigen organisatie, rondom uw organisatie en in de markt waarin u als ondernemer functioneert, continu monitoren.

Het is dan zinvol om op periodieke basis te klankborden over de voortgang en de ontwikkelingen. Het kan daarnaast zijn dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden of grote essentiële kansen zich ineens voordoen, zoals een mogelijke overname van een concurrent. Dan is het noodzaak om snel te schakelen en beslissingen te nemen.

In dat geval is het fijn om een eigen vast klankbord te hebben in de persoon van een professionele, ervaren partner waarmee u alles ‘aan de keukentafel’ kunt bespreken! Juist ‘aan de keukentafel’, omdat de keukentafel symbool staat voor buiten het zicht, vertrouwelijk, collegiaal, meedenkend, begrijpen van de ambities. Maar eveneens om een gezonde tegenspraak te geven en de mogelijkheid om snel de juiste personen bij elkaar te brengen.

Voor ondernemers door ondernemers…
Optimize Finance biedt individuele professionele ervaring, gekoppeld aan een groot actueel netwerk, zodat er snel geschakeld kan worden op de diverse onderwerpen en vraagstukken.

Business Improvement
Verbeteren of innoveren. Twee termen die vrij dichtbij elkaar staan. Een van onze credo’s is: ‘Doe eerste de dingen goed, kijk daarna of u de goede dingen doet.’ Blijf dus verbeteren en ontwikkelen. Daarnaast is innoveren een erg belangrijke factor. Dat is in deze huidige tijd van de Corona-crisis maar wat duidelijk. Bedrijven die bleven innoveren, kunnen nu heel snel om- of doorschakelen naar nieuwe activiteiten.

Groeipotentie scan
Gelijk aan de mens is een organisatie een ‘levend’ wezen. Waarom doen wij wel een regelmatige gezondheidscheck bij onszelf, maar niet bij de organisatie? In de ‘groeipotentie scan’ van Optimize Finance| Bedrijfsadvisering stellen wij de organisatie centraal en voeren wij op alle hoofdkenmerken van uw businessmodel een check uit. Dit doen wij met de directie, eigenaren of met het MT als geheel. In de scan concentreren wij ons op het DNA van de organisatie. Met als doel: goed inzicht in het groeipotentieel van uw organisatie!

Voor de ‘groeipotentie scan’ gebruiken wij het Business Model Canvas. Dit uitermate praktische en visueel ingesteld model stelt ons in staat om het bedrijfsmodel van uw organisatie snel en doeltreffend te analyseren. Daarnaast kunnen we het groeipotentieel van een organisatie in combinatie met de kansen en uitdagingen snel doorgronden.

Het visuele aspect maakt dat de deelnemers aan de sessie makkelijk en universeel dezelfde taal spreken, waardoor het gemakkelijker wordt om betere inzichten te verkrijgen en om snel tot de kern van de problematiek te komen.

Wij hebben een try-out ontwikkeld waarbij wij met de directeur / eigenaar op hoofdlijnen e.e.a. bevragen in een sessie van ongeveer anderhalf uur. Op onder andere financiële aspecten zullen we u meer uitdagen. Uit ervaringen is gebleken dat deze aanpak verfrissend werkt en de opmaat is voor een stevige verdiepingsslag.