Bedrijfsadvisering

 

Strategie & Organisatie vraagstukken

Ondernemen wordt steeds complexer en nog meer ‘topsport’ dan het al was. Het is niet meer mogelijk alleen te volstaan met het vasthouden aan bestaande methodes. De informatiestroom groeit exponentieel. Informatie wordt nog meer het sleutelwoord in ondernemerschap. Met als kernwoord: Verbinden!

Goede begeleiding en de juiste strategie is cruciaal voor succesvol ondernemen. De koers voor de lange termijn, autonome groei of groei door overname, starten met ondernemen door een overname, inkoop in een onderneming.

Wij adviseren en begeleiden u om de juiste richting te kiezen en bieden handvatten bij besluitvormingsprocessen nu én in de toekomst.

Business modelling en Alignment

Business alignment filosofie

De gedachtengoed waaruit Optimize Finance| Bedrijfsadvisering haar strategische dienstverlening heeft opgebouwd, heeft betrekking op het voortdurend balanceren tussen de diverse stakeholders van uw organisatie. Met daarbij het continue streven om, in een steeds complexere omgeving met veranderende eisen en wensen, te blijven bouwen aan het bestaansrecht van uw organisatie. Maar dat vereist inzicht en continue aandacht voor de verbinding met alle stakeholders. Consistent, inhoudelijk, actueel en volledig.

De kern van de Business Alignment filosofie wordt gevormd door het werken aan de samenhang en continue verbetering van de verbinding tussen de 3 essentiële stakeholders (klanten, medewerkers en leveranciers) die organisaties succesvol kunnen maken.

Business modelling

Een van de instrumenten die wij binnen Optimize Finance | bedrijfsadvisering hanteren, is het Business Model Canvas. Dit model beschrijft kort en krachtig hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het analyseert de vier hoofdgebieden van een onderneming: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Deze vier hoofgebieden zijn weer zijn verdeeld in negen bouwstenen.

Onze diensten:

Aan de keukentafel
Ondernemen in het MKB is vaak een eenzaam bestaan. Bekend is de uitspraak : ‘Lonely at the top!’. Alle beleidsbeslissingen rusten namelijk op de schouder van u als ondernemer. Ondernemen is uiteraard ook vooruit kijken en de omgeving in de gaten houden. Ontwikkelingen rondom de eigen organisatie, binnen uw eigen organisatie en in de markt waarin u als ondernemer functioneert,

Het kan dan zinvol zijn om op periodieke basis te klankborden over de voortgang en de ontwikkelingen. Het kan daarnaast zijn dat er bepaalde belangrijke beslissingen genomen moeten worden of grote essentiële kansen zich ineens voordoen, zoals een mogelijke overname van een concurrent. Dan moet er snel geschakeld worden en wellicht ook snel beslissingen genomen moeten worden.

Zou het dan fijn zijn om een eigen vaste klankbord te hebben in de persoon van een professionele ervaringsdeskundige partner waarmee je alles ‘aan de keukentafel’, uiteraard vertrouwelijk, kunt bespreken ! Juist ‘aan de keukentafel’, omdat de keukentafel symbool staat voor buiten het zicht, vertrouwelijk, collegiaal meedenkend, begrijpen van de ambities, maar eveneens om een gezonde tegenspraak te geven en tot slot de mogelijkheid om snel op een vertrouwelijke wijze de juiste personen bij elkaar te kunnen brengen waar nodig.

Voor ondernemers door ondernemers…

Optimize Finance biedt individuele professionele ervaring, gekoppeld aan een groot actueel netwerk, zodat er snel geschakeld kan worden op de diverse onderwerpen en vraagstukken.

Business Improvement

Verbeteren of innoveren. Twee termen die vrij dichtbij elkaar horen en staan. Een van onze credo’s is “ doe eerste de dingen goed, kijk daarna of je de goede dingen doet. Blijf dus verbeteren en ontwikkelen. Maar daarnaast is innoveren een erg belangrijke factor geworden. Dat wordt in deze huidige tijd van de Corona-crisis maar wat duidelijk. Bedrijven die zijn blijven innoveren, kunnen nu heel snel om- of doorschakelen naar nieuwe activiteiten.

Groei-potentie-scan

Gelijk aan de mens is een organisatie ook een ‘levend’ wezen. En waarom doen wij wel een regelmatige gezondheidscheck bij onszelf als mens, maar organiseren wij dat niet voor de eigen organisatie? In de ‘Groei Potentie Scan’ van Optimize Finance| Bedrijfsadvisering stellen wij de organisatie centraal en gaan wij op alle hoofdkenmerken van uw business model een check uitvoeren. Dit kunnen wij doen wij met de directie, eigenaren of met het MT als geheel. In de scan concentreren wij ons op de DNA van de organisatie. Met als doel: goed inzicht in het groeipotentieel van uw organisatie!

Voor de ‘Groei-potentie-scan’ gebruiken wij het Business Model Canvas. Dit uitermate praktische en visueel ingesteld model, stelt ons in staat om het bedrijfsmodel van uw organisatie snel en doeltreffend te kunnen analyseren. En zeer zeker om het groei potentieel van een organisatie (verbeteringen of innovaties) in combi met de kansen en uitdagingen snel te kunnen doorgronden.

Vooral het visuele aspect maakt dat de deelnemers aan de sessie gemakkelijk en universeel dezelfde taal spreken waardoor het ook gemakkelijker wordt om betere inzichten te verkrijgen en om snel tot de kern van de problematiek te komen

Wij hebben een “try out” ontwikkeld waarbij wij met de DGA in een sessie van circa anderhalf uur, op hoofdlijnen e.e.a. gaan bevragen. Op o.a. financiële aspecten, daar waar nodig, zullen we u meer gaan uitdagen. Uit recente ervaringen is gebleken dat deze aanpak verfrissend kan werken en dan ook de opmaat kan zijn voor een stevige verdiepingsslag.